Let for lige stemmer

Serien ”Let for lige stemmer” rummer materiale til brug for arbejdet med børne- og ungdomskor i kirken:

  • fleksibel opbygning, hvor der er mulighed for at vælge stemmer, der passer til korets formåen
  • enkle én- og tostemmige satser med et klaver/orgel-akkompagnement, der befordrer lysten til at synge
  • udfordringer til mere rutinerede korsangere

Der skyder en kvist

Fire påskeviser

Guds brød er det, som kommer ned fra himmelen

I al sin glans nu stråler solen

Motetter og salmesatser til advent

To satser til fasten