A Tempo

A Tempo udgiver noder til kor:

  • Lige stemmer: børnekor, ungdomskor, pigekor osv.
  • Blandet kor: 3-stemmigt kor (SAB), 4-stemmigt kor (SATB) samt flere stemmer.

Jørgen Graven Nielsen har komponeret eller arrangeret det meste, både til brug ved gudstjenester, kirkekoncerter og andre koncertsteder.

Satserne sigter mod at være velklingende, sangbare og fleksible, med gode udfordringer for alle stemmer.

Satsernes sværhedsgrad rækker fra det enkleste (1) til det vanskeligste (4-5).

Vi har stadig papirudgaver af vore ældre udgivelser, men efterhånden udgives de fleste ting som e-noder, (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor eller den enkelte institution/korleder.

A Tempo

v. Jørgen Graven Nielsen
Nørreled 10
4300 Holbæk

Mobil 25 45 08 48

mail@atempomusik.dk

Bestilling