Dansk barok for kor

Arr. Jørgen Graven Nielsen

Besætning: SATB div. a cappella

Sværhedsgrad: middel

Pris pr. stk. kr. 89

Pris ved 10 stk. og derover: kr. 49

Forhandles hos Århus musik/Noder.dk

Indhold:
Den kiedsom Vinter gik sin Gang 
En Martsviol 
Du deylig Rosen-Knop! 
Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt 
Sorrig og glæde de vandre til hobe 
Op, al den ting, som Gud har gjort

Dansk barok for kor – forord v. Jørgen Graven Nielsen
I 2019 havde jeg sagt ja til at lave en korkoncert på Tersløsegaard, Holbergs gods. Tanken var, at programmet skulle bestå af musik fra den danske barok, og jeg forestillede mig at det var enkelt nok: vi kender jo Chrysillis, og der findes sikkert andet af samme skuffe. Det viste sig, at der var masser af salmer fra barokken, men ikke noget tilgængeligt verdsligt materiale for kor.

Så jeg måtte i gang med selv at arrangere. Jeg tyede til en cd, som jeg igennem mange år har holdt meget af, nemlig Du dejlig Rosenknop med Ulrik Cold akkompagneret på lut af Kristian Buhl-Mortensen – som desuden har været så venlig at forsyne mig med nodemateriale og oplysninger – tak for det!

Her er tale om en guldgrube, og jeg kastede mig over sange af Ambrosius Stub. Melodierne til hans sange har Cold og Buhl-Mortensen fundet i Singende Muse an der Pleisse, Leipzig, 1736, samlet af Johann Sigismund Scholze alias Sperontes. Man kender ikke komponisterne, men samlingen rummer sange fra hele Europa. Melodier og tekster er sammensat af Cold/Buhl-Mortensen.

Det digt, vi kender bedst fra Stubs pen, er Den kiedsom Vinter gik sin Gang, her i sin originale form med flere verselinjer end de, der er medtaget fx i Højskolesangbogen. Du deylig Rosen-Knop! er storslået lyrik, der fortæller om menneskelivets forgængelighed og Guds evighed. Melodien her anvendt, er kendt i mange sammenhænge, både i folkemusik og pop! I Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt erklærer Stub, at nu har han fået nok af kærligheden!

Ind imellem er der blevet plads til En martsviol med melodi af F.L.Æ. Kuntzen, og altså senere end barokken.

Sangene er ikke oprindelig tænkt som korsange, men som ”lutsange”. Jeg har forsøgt at inkorporere akkompagnementsfigurer og linjer fra sangenes lutakkompagnement – harmonikken er bibeholdt, men en let moderniseret klang træder frem – gammel vin på nye flasker. Igen tak til Kristian Buhl-Mortensen for inspiration.

Det kristne livssyn var en integreret del af menneskelivet. Dette kan fx ses af, at både Den kiedsom Vinter gik sin Gang og Du deylig Rosen-Knop! slutter med at lovprise Guds nåde og forsyn. Derfor er denne samling også suppleret med to af vore storslåede og mest elskede barokke salmer, nemlig Kingos Sorrig og glædesamt Brorsons Op, al den ting, som Gud har gjort, i moderniserede udgaver.