Se, jeg gør alting nyt

Fire enkle satser til Alle Helgen og 22. s.e.tr.
Jørgen Graven Nielsen
1-2 lige stemmer og klaver/orgel

Sværhedsgrad: 2-3

Alle Helgen:

  • Se, jeg gør alting nyt
  • Herren skal være dit evige lys

22. s.e.tr.:

  • Himlen skal råbe af fryd
  • Den største i Himmeriget

Priser:

  • Partitur og 10 korstemmer: kr. 200
  • Partitur og 20 korstemmer : kr. 350
  • Efterfølgende korstemmer, 10 stk.: kr. 100
  • Efterfølgende partiturer: kr. 50

Nodeeksempler (første side) fra hver sats:

Se_jeg_goer_alting_nyt

Herren_skal_vaere

Himlen_skal_raabe

Den_stoerste_i_Himmeriget