Der skyder en kvist

Jørgen Graven Nielsen

1-2 lige stemmer og klaver/orgel

Sværhedsgrad: 1-2

Let for lige stemmer 2 rummer fem enkle børnekorsatser til advents- og juletiden.

Teksterne rummer to Esajas-profetier, salmen ”Nu kom der bud fra englekor”, samt to uddrag af Luk. 2 med beretningen om Jesu fødsel.
Satserne retter sig således direkte mod brug ved ”9 læsninger”, men kan naturligvis opføres enkeltvis eller samlet ved julekoncert eller gudstjeneste.

Alle satserne kan synges énstemmigt, men rummer mulighed for tostemmighed, og inkluderer desuden to kanons.

Indhold:

  • Det folk, der vandrer i mørket
  • Der skyder en kvist af Isajs stub
  • Nu kom der bud fra englekor
  • Maria
  • Ære være Gud i det højeste!

Opr. pris pr stk.: kr. 32

Tilbud:
•    10 stk. kr. 100
•    20 stk. kr. 175
•    30 stk. kr. 250

Nodeeksempler – første side fra hver sats:

Det_folk

Der_skyder

Nu_kom

Maria

Aere_vaere