Himlen fortæller om Guds herlighed

Jørgen Graven Nielsen
SA, SSA og orgel/klaver

Sværhedsgrad: 3-4

Tekster: tre alment anvendelige davidspsalmer samt tre DDS-salmer, der er gendigtninger af disse davidspsalmer:

 • Herre, din godhed når til himlen – Til himlene rækker
 • Som hjorten skriger – Som tørstige hjort monne skrige
 • Himlen fortæller om Guds herlighed – Himlene, Herre, fortælle din ære

Disse kan med fordel opføres i sammenhæng.

Alle satserne kan synges énstemmigt eller flerstemmigt, og inkluderer desuden to kanons.

Download studiepartitur – kun til hjemmebrug

Priser:

 • Orgelpartitur: kr. 56
 • Korpartitur: kr. 36
 • Herre, din godhed når til himlen, SSA, løsblad: kr. 14
 • Som hjorten skriger, SA, løsblad: kr. 24

Fire af satserne kan udføres sammen med versionen for blandet kor:

Nodeeksempler (første side) fra hver sats:

Herre_din_godhed_1

Til_himlene_1

Som_hjorten_skriger_1

Som_toerstige_hjort_1

Himler_fortaeller_1

Himlene-Herre_1

Bryd ud i fryderåb for Herren

Jørgen Graven Nielsen
SSA, trompet, orgel

Sværhedsgrad: 4

Tekst:  Davids Salme 100 samt salmen Op, Zion, at oplukke (DDS nr. 85)
Anvendelse 1. søndag i advent. Alternative tekster til nytår, påske og pinse.

Download studiepartitur – kun til hjemmebrug

Priser:
Korpartitur er udsolgt og genoptrykkes ikke.
Satsen kan bestilles som e-node med fri ret til kopiering for det enkelte kor

Pris: kr. 400 (inkl. 2 ex. af det trykte partitur)

Nodeeksempel:

Bryd_ud_1

Bryd_ud_2

Se, jeg gør alting nyt

Fire enkle satser til Alle Helgen og 22. s.e.tr.
Jørgen Graven Nielsen
1-2 lige stemmer og klaver/orgel

Sværhedsgrad: 2-3

Alle Helgen:

 • Se, jeg gør alting nyt
 • Herren skal være dit evige lys

22. s.e.tr.:

 • Himlen skal råbe af fryd
 • Den største i Himmeriget

Priser:

 • Partitur og 10 korstemmer: kr. 200
 • Partitur og 20 korstemmer : kr. 350
 • Efterfølgende korstemmer, 10 stk.: kr. 100
 • Efterfølgende partiturer: kr. 50

Nodeeksempler (første side) fra hver sats:

Se_jeg_goer_alting_nyt

Herren_skal_vaere

Himlen_skal_raabe

Den_stoerste_i_Himmeriget

Motetter og salmesatser til advent

Jørgen Graven Nielsen

Let for lige stemmer 1 indeholder fire salmesatser og to motetter til brug i adventstiden.

De fire salmesatser har alle samme opbygning:

 • Melodi og akkompagnement (klaver eller orgel)
 • Diskant 1: en ganske enkel overstemme, der er velegnet, hvis man lige er begyndt at synge flerstemmigt. Satserne klinger fyldigt blot med diskant 1, melodi og akkompagnement.
 • Diskant 2: en lidt sværere modstemme, der rummer udfordringer til de dygtigere korsangere.
 • De to motetter kan synges både én-, to-, og stedvist trestemmigt.

Indhold:

 • Vær velkommen, Herrens år
 • Blomstre som en rosengård
 • Ørkenen og det tørre land skal glæde sig
 • Gør døren høj, gør porten vid
 • Løft jeres hoveder, I porte (kanon)
 • Tak og ære være Gud

Tilbud:

 • 10 stk. kr. 100
 • 20 stk. kr. 175
 • 30 stk. kr. 250

Nodeeksempler:

Vaer_velkommen

Blomstre_som

Goer_doeren_hoej

Tak_og_aere

 

Fire påskeviser

Let for lige stemmer 8

Fire enkle satser til Påske.

Sværhedsgrad: 2-3

Tekst: Inge Duelund Nielsen

Musik: Jørgen Graven Nielsen

Børnekor (to-stemmigt) og klaver/orgel (akkompagnement og becifringer)

Står du og mangler nye korting til påsken er dette måske noget.
Teksterne er skrevet i et mundret sprog og handler om påskens centrale begivenheder set ”i børnehøjde”. Musikken lægger sig tæt op ad teksternes visepræg.
Satserne er skrevet i en enkel tostemmighed, men kan udmærket synges énstemmigt med klaver eller orgel.

Download studiepartiturer – kun til hjemmebrug:
•   Indtoget i Jerusalem
•   Den sidste nadver
•   Fuglen på korset
•   Stenen for graven

Priser:

 • Partitur og 10 korstemmer: kr. 350
 • Partitur og 20 korstemmer: kr. 600
 • Efterfølgende korstemmer, 10 stk.: kr. 200
 • Efterfølgende partiturer, pr. stk: kr. 60

Nodeeksempler (første side) fra hver sang:

Indtoget i Jerusalem handler om et æselføl der så gerne vil bære konger rundt, og som ender med at bære på Jesus.

Indtoget

I Den sidste nadver sidder en pige under bordet, mens Jesus og disciplene spiser. Dér elsker hun at sidde når der er gæster, men denne gang ender det dramatisk.

Den_sidste_nadver

Fuglen på korset handler om en lille fugl der er vidne til korsfæstelsen og synger en sang for den korsfæstede.

Fuglen

I Stenen for graven møder vi en lille bille, der holder til i den grav, hvor Jesus blev lagt, og billen synger: ”Hvem har væltet stenen fra graven?”

Stenen_for_graven

Der skyder en kvist

Jørgen Graven Nielsen

1-2 lige stemmer og klaver/orgel

Sværhedsgrad: 1-2

Let for lige stemmer 2 rummer fem enkle børnekorsatser til advents- og juletiden.

Teksterne rummer to Esajas-profetier, salmen ”Nu kom der bud fra englekor”, samt to uddrag af Luk. 2 med beretningen om Jesu fødsel.
Satserne retter sig således direkte mod brug ved ”9 læsninger”, men kan naturligvis opføres enkeltvis eller samlet ved julekoncert eller gudstjeneste.

Alle satserne kan synges énstemmigt, men rummer mulighed for tostemmighed, og inkluderer desuden to kanons.

Indhold:

 • Det folk, der vandrer i mørket
 • Der skyder en kvist af Isajs stub
 • Nu kom der bud fra englekor
 • Maria
 • Ære være Gud i det højeste!

Opr. pris pr stk.: kr. 32

Tilbud:
•    10 stk. kr. 100
•    20 stk. kr. 175
•    30 stk. kr. 250

Nodeeksempler – første side fra hver sats:

Det_folk

Der_skyder

Nu_kom

Maria

Aere_vaere