9 julesalmer for SMAB

Lagersalg – restlageret skal ryddes!! Kr. 20 pr. stk. ved køb af 10 stk. og derover.

Spar 78%

Arr. Jørgen Graven Nielsen

Besætning: SMAB – altså sopran – mezzo – alt – bas (tenor)

Sværhedsgrad: middel

 • Pris: Kr. 89,- pr. stk.
 • Kr. 59,- pr. stk. ved køb af 10 stk. og derover
 • Forhandles hos Aarhus Musik/Noder.dk

Har du for få herrer i dit kor? Er det bøvl at besætte både bas og tenor? Så er denne udgivelse måske noget for jer?

 • Sopran: gode melodier, der kommer lidt i højden
 • Mezzo: perfekt til 2. sopraner eller 1. alter
 • Alt: lige i skabet til alter, der har det godt i dybden. Altstemmen kan suppleres med tenorer
 • Bas (tenor): beliggenhed, som både tenorer og basser vil befinde sig godt med

Prøveeksemplar – kun til studiebrug

Indhold:                                                 

 • Barn Jesus i en krybbe lå
 • Dejlig er den himmel blå
 • Et lidet barn så lysteligt
 • Glade jul, dejlige jul
 • Hjerte, løft din glædes vinge
 • Julen har englelyd
 • Mit hjerte altid vanker
 • Tak og ære være Gud
 • Velkommen igen, Guds engle små

Påskeblomst! hvad vil du her

N.F.S. Grundtvig, Carl Nielsen, arr. Jørgen Graven Nielsen

Grundtvigs og Carl Nielsens dejlige påskesalme, her arrangeret enkelt og let tilgængeligt for SAB, særligt rettet mod de blandede kor, der ikke har tilstrækkeligt mange herrestemmer til at synge 4-stemmigt. På trods af det enkle og tilgængelige arrangement, rummer alt- og baryton-stemmen gode udfordringer for korsangerne. Barytonstemmen ligger i et leje, så den kan synges af både tenorer og basser.

Satsen synges enten a capella eller med klaver/orgel-akompagnement. Download evt. akkompagnement i alternative tonearter.

Besætning: SAB med orgel-/klaver-akkompagnement ad libitum

Tema: påske, forår, kirkemusik

Sværhedsgrad: 2

Foreløbig gratis download

Skriv gerne en mail på jgn@atempomusik.dk, hvis du har lyst til at bruge satsen – og husk helst KODA, hvis du bruger den til en koncert med dit kor.

Transponerede klaverstemmer

Messe Basse, Gabriel Fauré

Gabriel Urbaine Fauré (1845-1924) was one of the foremost French composers of his generation, and his musical style influenced many composers in the 20th century. 

In 1881, Fauré composed the Messe des pêcheurs de Villerville in collaboration with a former pupil, André Messager. This work was published in 1907 as Messe Basse for soprano solo, Women’s choir and organ, now only with movements composed by Fauré. The title alludes to a mass without music, but here means a short, quiet mass. 

A Tempo is presenting here the following arrangements of Messe Basse: 

 • Mixed choir and strings (quartet, quintet or chamber orchestra) (AT 2021-01-01) 
 • Mixed choir and wind quintet (AT 2021-02-01) 
 • Mixed choir and organ (AT 2021-03-01) 
 • The original version for equal voices (AT 2021-04-01) can be used with the above accompaniments. 

The string, wind and organ parts are not intended to be performed together, but it may be possible – with a few adjustments – to combine single parts, possibly with organ accompaniment. 

Cue notes in the wind parts can be omitted where the choir does not need support, but only in the mixed choir version. 

The 1907 edition is the basis for these arrangements: 

The arrangement for mixed choir (SSATB) is based on the original piece for equal voices as well as the organ part 

The string and wind parts are based on the original organ score 

I hope these arrangements can make Messe Basse practicable for many choirs. 

Jørgen Graven Nielsen 

Gabriel Urbaine Fauré (1845-1924) war einer der bedeutendsten französischen Komponisten seiner Generation, und sein Musikstil beeinflusste viele Komponisten im 20. Jahrhundert. 

1881 komponierte Fauré die Messe des pêcheurs de Villerville in Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Schüler, André Messager. Diese Arbeit wurde 1907 als Messe Basse für Sopransolo, gleichstimmigen Chor und Orgel veröffentlicht, aber jetzt mit nur von Fauré komponierten Sätzen. Der Titel weist auf eine Messe ohne Musik hin, bedeutet hier aber nur eine kurze, ruhige Messe. 

A Tempo präsentiert hierbei die folgenden Arrangements von Messe Basse: 

 • Gemischter Chor und Streicher (Quartett, Quintett oder Kammerorchester) (AT 2021-01-01) 
 • Gemischter Chor und Bläserquintett (AT 2021-02-01) 
 • Gemischter Chor und Orgel (AT 2021-03-01) 
 • Die ursprüngliche gleichstimmige Version (AT 2021-04-01) kann mit den oben genannten Begleitungen verwendet werden. 

Streich-, Blas- und Orgelsätze sollen nicht zusammen gespielt werden, aber es ist – mit ein paar Anpassungen – möglich, einzelne Stimmen zu kombinieren, ggf. mit Orgelbegleitung. 

Stichnoten in den Blasstimmen können weggelassen werden, wenn der Chor keine Unterstützung benötigt, aber nur in der gemischten Chorversion. 

Die Ausgabe von 1907 ist die Grundlage für diese Arrangements: 

Das Arrangement für gemischten Chor (SSATB) basiert auf dem ursprünglichen Satz für gleiche Stimmen sowie der Orgelstimme 

Die Streicher- und Bläsersätze basieren auf dem ursprünglichen Orgelsatz 

Ich hoffe, dass diese Arrangements Messe Basse für viele Chöre geeignet machen. 

Jørgen Graven Nielsen 

Gabriel Urbaine Fauré (1845-1924) var en af sin generations fremmeste, franske komponister, og hans musikalske stil påvirkede mange komponister i det 20. århundrede. 

I 1881 komponerede Fauré Messe des pêcheurs de Villerville i samarbejde med en tidligere elev, André Messager. Dette værk blev i 1907 udgivet som Messe Basse for sopransolo, ligestemmigt kor og orgel, nu kun med satser komponeret af Fauré. Titlen hentyder til en messe uden musik, men betyder her en kort, stilfærdig messe. 

A Tempo præsenterer hermed følgende arrangementer af Messe Basse: 

 • Blandet kor og strygere (kvartet, kvintet eller kammerorkester) (AT 2021-01-01) 
 • Blandet kor og blæserkvintet (AT 2021-02-01) 
 • Blandet kor og orgel (AT 2021-03-01) 
 • Den oprindelige ligestemmige udgave (AT 2021-04-01) kan anvendes med ovenstående akkompagnementer. 

Stryger-, blæser- og orgelsats er ikke beregnet på at udføres sammen, men det kan – med få tilretninger – lade sig gøre at kombinere enkeltstemmer, evt. med orgelakkompagnement. 

Stiknoder i blæserstemmerne kan udelades, hvis koret ikke behøver støtte, men kun i udgaven for blandet kor. 

Udgaven fra 1907 ligger til grund for disse arrangementer: 

Arrangementet for blandet kor (SSATB) tager afsæt i den oprindelige sats for lige stemmer samt orgelstemmen 

Stryger- og blæsersatserne baserer sig på den oprindelige orgelsats 

Jeg håber at disse arrangementer kan gøre Messe Basse anvendelig for mange kor. 

Jørgen Graven Nielsen 

Te Deum – O store Gud, vi love dig

Jørgen Graven Nielsen

Mangler du nyt materiale til korets kirkekoncerter, var dette værk måske en mulighed.

”Te Deum laudamus” er oprindeligt en gammel østerlandsk hymne, oversat til latin, og som mange komponister har prøvet kræfter med. Den findes oversat til de mange sprog og har vundet udbredelse verden over, både i katolske og protestantiske sammenhænge. I den danske salmebog står ”O, store Gud, vi love dig”, som er en dansk gendigtning, men som ikke er særlig kendt. Jørgen Graven Nielsen har kombineret den latinske tekst og den danske salme, så de to tekster belyser hinanden. Værket er festligt og velklingende, lyst og lyttevenligt.

Besætning: SATB div. og blæserkvintet (fl, ob, cla, cor, fg)

Overvej at anvende arrangementet for kor og blæserkvintet sammen med Faurés Messe Basse for samme besætning!

Sværhedsgrad: 4

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris for partitur, kor- og blæserstemmer (e-node): kr. 500

Prøveeksemplar – kun til studiebrug

Bestilling

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor eller den enkelte institution/korleder
Pris kr. 500 (partitur samt kor- og blæserstemmer)

Fra himlen kom en engel klar

Besætning: SSATB(div) a capella

Melodi: 15. årh. tekst: Martin Luther m.fl., sats: Jørgen Graven Nielsen

Sværhedsgrad: 3

Tema: jul

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris kr. 200

Prøveeksemplar – kun til studiebrug

Akkompagnement for kammerorkester (fl, ob, cl, fg, cor, harp (opt), str

Pris kr. 250

Prøveeksemplar – kun til studiebrug

Bestilling

Sorrig og glæde de vandre til hobe

Visemelodi, tekst: Th. Kingo, arr. Jørgen Graven Nielsen

Dansk barok for kor er en mangelvare, men her er Kingos salme udsat med den gamle visemelodi i en moderne iklædning.

Besætning: SSAATB

Sværhedsgrad: 3

Tema: Kirke

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris kr. 200

Prøvepartitur – kun til studiebrug

Morgensang af Elverskud

Musik: Niels W. Gade, Arrangement: Jørgen Graven Nielsen

Her er Niels W. Gades berømte version af “I østen stiger solen op” arrangeret for SATB a capella, så nu kan den synges ved enhver lejlighed, med fire stemmer og uden akkompagnement (selvomen ulempe kan være, at mange har sunget den i Gades originalversion).

Besætning: SATB

Sværhedsgrad: 3

Tema: morgen

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris kr. 150

Prøvepartitur – kun til studiebrug

Her vil ties, her vil bies

Melodi: A.P. Berggreen, sats: Jørgen Graven Nielsen

En oplagt salme til Kyndelmisse og vinter. Berggreens smukke og afdæmpede melodi til Brorsons klassiske tekst, i et arrangement hvor damerne starter i en helt enkel sats, som udviklersig med herrerne og en diskant.

Besætning: SATB + diskant

Sværhedsgrad: 3

Tema: Kyndelmisse, vinter

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris kr. 150

Prøvepartitur – kun til studiebrug

Gak ud, min sjæl, betragt med flid

Melodi: Nathan Söderblom, sats: Jørgen Graven Nielsen, 2016/2018

En oplagt salme til sommerens koncerter. Söderbloms vidunderlige melodi i et arrangement med skønne harmonier og stemmer, hvor der er noget at arbejde med.

Besætning: SATB + diskant

Sværhedsgrad: 3

Tema: sommer

Satsen foreligger som e-node (pdf) med fri ret til kopiering for det enkelte kor.

Pris kr. 150

Prøvepartitur – kun til studiebrug